Tuyển Dụng

Liên Hệ

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

- Nguyên Trưởng khoa Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
- Hơn 35 năm kinh nghiệm, nhiều năm công tác tại Học viện Cảnh sát (Bộ Công an)
- Có hiểu biết sâu rộng các lĩnh vực về Điều tra tội phạm, pháp luật về Hình sự và Tố tụng Hình sự.

- Nguyên Thẩm phán cao cấp Tòa án nhân dân tối cao, Chánh Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.
- Hơn 35 năm kinh nghiệm, nhiều năm công tác tại Tòa Án Nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.
- Có hiểu biết sâu rộng các lĩnh vực về Dân sự, Kinh doanh - Thương mại tại Tòa án.

- Nguyên Giám đốc trung tâm tư vấn và thực hành pháp luật; Giảng viên Khoa luật - Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an).
- Hơn 30 năm kinh nghiệm đào tạo, giảng dạy pháp luật tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
- Có hiểu biết sâu rộng, chuyên gia, cố vấn pháp luật về Hình sự và Tố tụng hình sự.

- Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông – Học viện Cảnh sát nhân dân – Bộ Công an.
- Có hơn 35 năm giảng dạy và nghiên cứu khoa học về Nghiệp vụ cơ bản và Trật tự an toàn giao thông tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

error: Alert: Content is protected !!