Tuyển Dụng

Liên Hệ

SỨ MỆNH

– Tôn trọng và bảo vệ công lý, sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước Pháp quyền và thượng tôn pháp luật.

– Nỗ lực tối đa nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của khách hàng và sự phát triển phồn thịnh, bền vững trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

– Xây dựng đội ngũ nhân viên đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, tác phong làm việc chuyên nghiệp trong môi trường làm việc hiện đại.

TẦM NHÌN

Từng bước xây dựng Công ty Luật Số 1 Hà Nội thành một hãng Luật lớn, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hoàn thiện về tổ chức và vững vàng về năng lực hành nghề; tiến tới tổ chức và phát triển các công ty thành viên.

LỜI HỨA THƯƠNG HIỆU

“Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với trách nhiệm cao nhất”

error: Alert: Content is protected !!