Tuyển Dụng

Liên Hệ

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 2012

QUỐC HỘI ——– Luật số: 15/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm...

NGHỊ ĐỊNH 145/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 145/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020 NGHỊ...

NGHỊ ĐỊNH 06/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 17 CỦA NGHỊ ĐỊNH 47/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI...

CHÍNH PHỦ ——- Số: 06/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH SỬA...

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

QUỐC HỘI ——Luật số: 45/2013/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm...

Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI NĂM 2022

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 07/2022/QH15 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022 LUẬT SỬA...

QUYẾT ĐỊNH 08/2022/QĐ-TTG NGÀY 28/03/2022 QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DO THỦ TƯỚNG...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2022/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 3...

NGHỊ QUYẾT 27/NQ-CP THÔNG QUA HỒ SƠ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022...

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO...

HIẾN PHÁP NĂM 2013

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013   HIẾN PHÁP NƯỚC...
- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
error: Alert: Content is protected !!